Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2019, Volume: 6, Issue: 1

  Özgün Araştırma

 1. Patoloji sonuçlarının zamanında çıkmasına yönelik kademeli SMS uygulamaları Dışkapı modeli
  Stage SMS applications for timing out of patology results Diskapi model [Turkish]
  Elif Özyurt, Deniz Uğurlu, Seyhan Erduran, Metin Aykutluğ, Semih Dinçer Yetiş, İlhan Aydın, Yeşim Akar, Onur Açıkgöz, Murat Alper
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 11-17
  » Abstract » PDF

 2. HIPAA standartları açısından elektronik sağlık kayıtlarının güvenlik ve mahremiyet uygulamaları: Türkiye’de bir vaka çalışması
  Security and Privacy Practices of Electronic Health Records in terms of HIPAA Standards: A Case Study in Turkey. [English]
  vedat mehmet paksoy,
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 67-73
  » Abstract » PDF

 3. Üniversite Öğrencilerinin Akran İlişkilerinde Sosyal Beceri ve Çatışma Yönetme Becerisi Durumunun İncelenmesi
  Investigation of social skill and conflict management skill status in peer relations of university students [Turkish]
  Ali Ekşi, Fulya Atalay Yalçın, Gülce Kirazlı, Ebru Kalyoncu, İsmail Cem Kantarlı
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 74-80
  » Abstract » PDF

 4. Hasta mahremiyetinin değerlendirilmesi
  Evaluation of patient confidentiality [Turkish]
  Yeşim Akar , Elif Özyurt , Seyhan Erduran, Deniz Uğurlu, İlhan Aydın
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 18-24
  » Abstract » PDF

 5. Halk Sağlığı Bilgi Kaynağı Olarak Gazeteler: Sağlıkla İlgili Haberlerin Analizi
  Newspapers as a Source of Public Health Information: Analysis of Health-Related News [Turkish]
  Hasim Capar, Cuma Çakmak,
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 25-33
  » Abstract » PDF

 6. Tanı ilişkili gruplara dayalı geri ödeme simülasyonu: Türkiye ve Avustralya karşılaştırması
  Diagnosis related groups-based simulation: comparision of Turkey and Australia [English]
  Umut Beylik, Ümit Çıraklı
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 58-66
  » Abstract » PDF

 7. Derleme

 8. Kişisel sağlık verilerinin hukuki korunması
  Legal protection of personal health information [Turkish]
  Gürbüz Yüksel
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 1-10
  » Abstract » PDF

 9. Ankara’da yaşayan kişilerin özel sağlık sigortalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
  Evaluation of viewpoint of people living in Ankara about private health insurance [Turkish]
  Emine Orhaner, Nazmiye Ekinci,
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 34-42
  » Abstract » PDF

 10. 1990'dan 2014'e kadar dünyada ekonomik kriz zamanlarında sağlık politikası tercihleri ve alınan önlemler: teorik bir inceleme
  Health policy choices and countermeaures taken in times of economic crisis from 1990 to 2014 in the world: a theoretical review [Turkish]
  Ümit Çıraklı, Hasan Hüseyin Yıldırım,
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 43-51
  » Abstract » PDF

 11. Türkiye’de sağlık sisteminin gelişiminin analizi
  Analysis of the development of health systems in Turkey [English]
  Hatice Sarı
  Health Care Acad J. 2019; 6(1): 52-57
  » Abstract » PDF

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.